0 (212) 542 13 00 - [email protected]

 

Tarihçe

UTED , Uçak Teknisyenleri Derneği, 1968 yılı Aralık ayında Türk Hava Yolları Uçak Bakım Merkezi olan THY Teknik Müdürlük personeli ve uçak teknisyeni olan 10 kişiden meydana gelen kurucu üyeler tarafından kurulmuştur.

Kuruluş çalışmaları 1967 yılında başlamasına karşın gerekli resmi işlemlerin tamamlanması, Dernekler Masası tarafından tüzük taslağının ve kurucu üyeleri hakkında araştırma yapılıp uygun bulunduklarının onaylanması bir yılı aşan bir zaman almıştır.

UTED , Uçak Teknisyenliğinin bir meslek grubu olarak toplum içinde yerini alması amacına yönelik sosyal ve kültürel çalışmalar yapmak, bilgili, bilinçli, güçlü, yüksek verimli sağlıklı iş gücünün yaratılması ve çağdaş havacılığın yurt çapında yayılmasını sağlayacak çalışmalar yapılması amacıyla kurulmuştur.

UTED 'in 1968 yılında kuruluş adı ' THY Uçak Teknisyenleri Cemiyeti ' dir .

O tarihlerde Türkiye'de THY dışında sivil havacılık faaliyeti olmadığı için derneğin üyeleri (ismine, doğasına ve tüzüğüne uygun olarak), yalnız THY personeli uçak teknisyenleri idi.

Bir yasa ile 'Cemiyet' kelimesinin kullanımı yalnız Gazeteciler Cemiyeti'ne verilince adı ' THY Uçak Teknisyenleri Derneği ' olarak değiştirildi.
Sonraları 'Türk' kelimesinin dernek isimlerinden çıkarılması kararına uyularak olağanüstü bir Genel Kurul kararı ile dernek 'Hava Yolları Uçak Teknisyenleri Derneği ' adını aldı.

1985 ve onu takip eden yıllarda özel havayolları kurulmaya başlandı ve teknik personelinin hemen tamamı THY'den ayrılan uçak teknisyenleri idi. Yapılan tüzük değişikliği ile THY dışında görev yapan uçak teknisyenlerinin de üye olarak alınması imkanı yaratılmış oldu.

1979 yılında yayınlanmaya başlayan dergimiz için bir kısaltılmış isim aranırken üye çoğunluğunun benimsemesi üzerine Uçak Teknisyenleri Derneği 'nin kısaltılmış adı ' UTED ' oldu.

12 Eylül 1980 askeri yönetimi tarafından tüm derneklerin faaliyetleri geçici olarak askıya alınınca tüm diğer dernekler gibi UTED 'de çalışmalarına bir yıl kadar ara vermiştir.

1968 yılında kuruluşundan itibaren dernek çalışmaları Atatürk Hava Limanında ( o zamanki adıyla Yeşilköy Hava Alanı) THY hangarına (yıkıldı ve yerine yeni Dış Hatlar Terminali yapıldı) yakın bir yerde 4m⊃2; lik bir odada amatör olarak iş saatleri dışında yapılıyordu.

Üyelik aidatları olan 2,5 lira, maaş dağıtıldığı gün ve onu takip eden günlerde kurucu üyemiz ve muhasebe sorumlumuz (rahmetli) Süleyman Pişkinoğlu (takoz abi ) tarafından 'hadi beyler, pamuk eller cebe' sloganı ile makbuz karşılığı elden toplanıyordu.

Bilgisayar, printer , fotokopi, faks gibi aletler o günler henüz yaşamımıza girmediği için, üyelere yapılan duyurular önce daktiloda özel taksir kağıdına yazılıyor, sonra teksir makinesi ile çoğaltılıyordu.

1978 yılına gelindiğinde (Erhan İnanç başkanlığı döneminde) banka hesabımız ve üyelik aidatları gelirimiz, kirasını karşılayacağı hesaplanarak Bakırköy'de, şimdi adı Hürriyet Meydanı olan alanın doğu tarafında (sonra istimlak edildi) Bakır Saray'da tren yoluna bakan büyükçe bir büro kiralanarak ilk dernek merkezi ve üye lokali olarak tefriş edildi ve kullanıma açıldı.

Uted artık 10 yaşına gelmiş, rüştünü ispat etmiş ve ilk defa işyerinden dışarıya çıkmıştı.

Dernek Merkezi ve Lokal, Bakır Saray için istimlak kararı alınınca, (Sefa İnan başkanlığı döneminde) yine Bakırköy'de İstanbul Caddesi üzerinde şimdi Carrusel'in bulunduğu yerin (o zamanlar Carruselin yerinde Vita Yağ Fabrikası vardı) karşısında bir apartmanın tavan katına taşındı.

Şimdiki dernek merkezi ve lokali Bakırköy, İstanbul Caddesindeki Üstoğlu Apartmanındaki bir daire (Sefa İnan başkanlığı döneminde) satın alınarak tefriş edildi ve hizmete sunuldu.