UTED İstişare Toplantısına Katıldı


Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen, Havacılık Sektörü Eğitim İstişare Toplantısı 22 Şubat 2013 tarihinde İstanbul’da yapıldı.Yükseköğretim Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Durmuş GÜNAY, Havacılık Orta ve Yüksek Öğretim Kurumlarının Yöneticileri, Havacılık Sektör ve Eğitim Birimleri Temsilcileri ile Havacılık Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda; mesleki eğitimde havacılık alanı eğitimlerinin mevcut durumu, sorunları ve beklentileri değerlendirilmiştir.İlgili toplantıya UTED’i Temsilen Genel Sekreter Barış SÖNMEZ katılmış ve mevcut lisanslandırma sistemindeki eksiklikleri, orta öğretim düzeyi mesleki eğitimden yüksek öğretim düzeyi mesleki öğretime geçişte teşvik edici sistemin gerekliliğine işaret etmiş.Mevcut yüksek öğretim düzeyi eğitim verilen Sivil Havacılık Yüksekokulu mezunlarının yaşadıkları sorunları dile getirmiş, bu okullardan mezun olan meslektaşlarımızın unvanı konusunda atılması gerektiğine inandığımız adımların atılmasının gerekliliğine değinmiş, 1+4 yıl yüksek öğrenim sonucu mezun olmuş ülkemizin genç beyinlerinin, aldıkları kaliteli eğitimin karşılığı bir unvanla sektörde temsil edilmesini, geçtiğimiz yıl fakülte statüsü almışolan Eskişehir Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi mezunlarının Mühendislik Unvanı almasının gerekliliğini dile getirmiştir.