UTED, MKÜ Paneline Katıldı


21 Mart'ta Havacılık sektörü, Mustafa Kemal Üniversitesi, İskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu'nun


düzenlediği “Havacılık Sektöründe Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve Önemi” adlı panelde buluştu.

 


TÖSHİD, TALPA, TASSA, TATCA gibi sektörün önde gelen Sivil Toplum Kuruluşları ile UTED adına Başkanımız Ümit Sayıl'ın katıldığı panel, 879 kişi ile dev boyutlara ulaştı. Sivil Toplum Kuruluşlarını ve Havacılık okullarını bir arada bulundurmayı, birbirlerini tanımalarını, sorunları konuşup, elbirliğiyle çözüm aramayı amaçlayan panele, Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi, Erzincan Üniversitesi ve Ege Üniversitesi gibi üniversitelerin de katılım oranı yüksekti. 


Panelin açılış konuşmasını yapan Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdürü Yardımcı Doçent Mehmet Kara, ‘Türk Sivil Havacılık Sektöründe Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü ve Önemi’ adlı panelimizi iki temel başlık altında toplayabiliriz. Birincisi Türk Sivil Havacılık Sektöründe Sivil Toplum Kuruluşlarımızın rolü ve önemi, ikincisi ise, havacılık öğrencilerimizin sektörde kariyer planlarını oluştururken vizyonlarının gelişmesine ve motivasyonlarının artmasına katkı sağlamak olmuştur” dedi. Daha sonra MKÜ Rektörü Hüsnü Salih Güder ise, “Hava taşımacılığı sektörü son yıllarda dünya genelindeki küreselleşme trendine paralel olarak, hızlı gelişimini artırarak sürdürmektedir.


 


Ülkemizde de dünyadaki gelişmeye paralel bir şekilde çarpıcı gelişmeler son derece dikkate değer bir şekilde her geçen gün karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde hava yolu ile taşınan yolcu sayısı 2003 yılında 34.443.655 sayılarında iken 2012 yılında bu sayının artarak 130.351.620’ye ulaştığını sevinçle görmekteyiz” diye konuştu.