Dil Yeterliliği ve Hizmet Sağlayıcı Yetkilendirme Talimatı Yayınlanmıştır.


Talimatta sayılan personelin İngilizce yabancı dil yeterliliğini belgelemek için gerekli koşulları ve söz konusu personelin dil yeterliliğini belgelemek üzere sınav yapacak hizmet sağlayıcıların yetkilendirilmesine ilişkin esas ve usuller ile kısıtlamaları belirleyen "Dil Yeterliliği ve Hizmet Sağlayıcı Yetkilendirme Talimatı (SHT-66L-HS)” 28/04/2014 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tıklayarak linkten tüm talimatı okuyabilirsiniz.